Privatlivspolitik

Som dataansvarlig virksomhed er det vigtigt for norfac at beskytte de personlige oplysninger vi behandler. Vi ønsker at behandle vores kunder, og andre som viser interesse for vores virksomhed, med størst mulig respekt. Lovgivningen omkring beskyttelse af personoplysninger kræver, at vi beskytter oplysningerne på en lang række områder, og at vi behandler dem lovligt og gennemsigtigt.

Formålet med norfacs privatlivspolitik er at beskrive hvordan vi behandler personlige oplysninger. Vi vil derfor informere om hvilke typer af personlige oplysninger vi behandler, med hvilket formål vi behandler dem, og hvem vi evt. videregiver dem til.

Hvem er vi?

norfac
Gl. Lyngvej 2
4600 Køge
CVR
Tel. 70 60 53 57
kontakt@norfac.dk

Afgrænsning

Juridiske personer er ikke omfattet af nærværende privatlivspolitik. Nærværende privatlivspolitik er særlig relevant for fysiske personer der handler på vegne eller i relation med en juridisk person, herunder med ikke begrænset til ejere, reelle ejere, fuldmægtige, kautionister, tegningsberettigede iht. vedtægter.

Hvilke typer af personoplysninger behandler vi?

For at ”indgå aftale” med norfac, skal du altid angive følgende oplysninger: navn, cvr., dokumenteret adresse og telefonnummer.

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, som vi behandler om dig, kan i henhold til ovennævnte samt endvidere omfatte:

Almindelige personoplysninger, herunder

• dine kontaktoplysninger, herunder navn, cvr, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

• oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.

 

Formål og lovgrundlag

Hvilke love ligger til grund for vores behandling af personoplysninger?

Vores behandling af personoplysninger baserer sig især på følgende lovgrundlag:

• Bogføringsloven

• Databeskyttelsesforordningen

• Databeskyttelsesloven

Hvad er formålet med at behandle personoplysningerne?

Vi har følgende formål med – og lovgrundlag for – vores databehandlinger:

• Gennemførelse af virksomhedens ordrer, herunder bl.a. besvarelse af eventuelle spørgsmål.

Lovgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) om behandlinger, som er nødvendige i forbindelse med en kontrakt med dig.

• Dine oplysninger opbevares i 5 år med henblik på at kunne dokumentere indsamlingens korrekthed, jf. Databeskyttelsesloven § 41, stk. 7.

Hvilke rettigheder har den registrerede?

Enhver som har personoplysninger registreret hos norfac har ifølge loven ret til at anmode om:

• Indsigt i hvilke personoplysninger der behandles, hvorfra de indhentes, og med hvilket formål de behandles.

• Berigtigelse af personoplysninger som er forkerte eller vildledende.

• Sletning af personoplysninger som ikke længere kan behandles inden for lovens rammer.

• Begrænsning af behandlingen af persondata.

• At gøre indsigelse mod den behandling af personoplysninger som finder sted, herunder afgørelser som alene er baseret på automatisk behandling (profilering).

Rettighederne kan gøres gældende over for norfac eller via kontakt til Datatilsynet.